Om oss

TPr Byggkonsult AB startade sin konsultverksamhet 2003 som enskild firma. 2005 registrerades bolaget om som aktiebolag. 2017 uppgick omsättningen till 9,2 Mkr och vi är idag fyra medarbetare.

 

Företaget har sitt säte i Linköping, Östergötland.

 

Vi arbetar med alla typer av projekt inom privat och offentlig sektor, alla kunder är naturligtvis lika viktiga för oss.

 

Företaget bedriver verksamhet med inriktning på entreprenadsupphandlingar, exploateringsavtal, projektering- och projektledning med ekonomiskt ansvar.

Vi utför uppdrag som KA (Kontrollansvarig enl. PBL)och byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.

 

Vi jobbar också med energi & miljöfrågor för att minska våra kunders driftkostnader samt miljö påverkan.

 

Vi är sedan våren 2010 anslutna till SBR byggingenjörerna konsultgruppen.