Välkommen

Beskrivning av projektet:

Ombyggnad av befintlig fastighet i 1-plan. Ny tillbyggd entré till ICA samt påbyggnad av ny restaurang.
Projektets storlek:  
Entreprenadkostnad:  
Beställare: RE Fastigheter AB
Byggstart: 2016
Avslutas: 2016

Vår roll i projektet:

 

Projekterings- och projektledare, Förfrågningsunderlag Bygg

Ansvarig:

 

Thomas Prantner/

Samuel Hilberts