Kv. Pukan 1, Brf Borgen

 

Beskrivning av projektet:         Nybyggnad av bostadsrätter
Projektets storlek: 4st huskroppar
Entreprenadkostnad:  
Beställare: Peab Sverige AB 
Byggstart: November 2015
Avslutas: 2017
Vår roll i projektet: Kontrollansvarig
Ansvarig: Thomas Prantner