Välkommen

 

Projektnamn:                             Vallastaden, BO 2017
Beskrivning av projektet: Nybyggnad av bostadsrätter
Projektets storlek:  
Entreprenadkostnad:  
Beställare: Flera olika Byggherrar
Byggstart: 2015
Avslutas: 2018
Vår roll i projektet Kontrollansvarig
Ansvarig Thomas Prantner