Brf Stångåblick

 

Beskrivning av projektet:

 

 

Besikta nuvarande skick på fastighet, ta fram underhållsplan och investeringskostnader samt upphandla hissentreprenad
Projektets storlek: 6st sammanbyggda huskroppar
Entreprenadkostnad:  
Beställare: Brf Stångåblick
Byggstart: Januari 2016
Avslutas: Maj 2016
Vår roll i projektet: FFU/Besiktning/Underhållsplan

Ansvarig:

 

Samuel Hilberts

Thomas Prantner

 

 

www.brf-stangablick.se