Kv. Rinken 1

 

Beskrivning av projektet:               Nybyggnad av villor
Projektets storlek: 20st
Entreprenadkostnad:  
Beställare: Peab Bostad
Entreprenör: AdderaLink
Byggstart: 2015
Avslutas: 2016
Vår roll i projektet: Kontrollansvarig
Ansvarig: Niclas Pukari