Välkommen

 

Projektnamn: Ombyggnad Näcken 7 Hus C

Beskrivning av projektet: Rivning av äldre garagelänga. Nybyggnad av varm- och kallgarage. Invändiga renoveringar och 2 nya entréer. Utvändiga markarbeten med nytt promenadstråk.

Projektets storlek:        Industri/kontorlänga med 3st lokaler

Entreprenadkostnad:    ca 1,5 miljoner.

Beställare:                   FAMI Mjölby

Byggstart:                   2015-03-01

Avslutas:                     2015-09-01

Vår roll i projektet:       Projektledning / Kontrollansvarig

Ansvarig :                    Niclas Pukari / Samuel Hilberts