Fasadrenovering Brf Drottninggatan III

 

Projektnamn: Fasadrenovering Brf Drottninggatan III

Beskrivning av projektet: Fasad skrapades ren från befintlig färg och försogs med STO Innodrain-skiva samt ny puts. Tvättning tak.

Projektets storlek:        2st huskroppar.

Entreprenadkostnad:    ca 3 miljoner.

Beställare:                   Brf Drottninggatan III

Byggstart:                   Februari 2014

Avslutas:                     Oktober 2015

Vår roll i projektet:       FFU/Projektledning

Ansvarig :                    Samuel Hilberts

Fasad hus A