Syllbyte Prästgårdslidens förskola

Projektnamn: Syllbyte Prästgårdslidens förskola

Beskrivning av projektet: Syllbyte, nytt ventilerat golv samt renovering ytskikt invändigt och utvändigt

Projektets storlek:        792 m2, 4st avd.

Beställare:                   Mjölby kommun

Byggstart:                    Januari 2014

Avslutas:                      December 2014

Vår roll i projektet:        FFU/Projektledning

Ansvarig :                    Samuel Hilberts