Renovering Tunets förskola, Mjölby

Projektnamn:  Renovering Tunets förskola

Beskrivning av projektet: Renovering av Förskola, mattbyte

Projektets storlek:  300 m2, 2st avd.

Entreprenadkostnad: 1 900 000kr

Beställare:  Mjölby kommun                                                                  

Byggstart: Maj 2013

Avslutas: November 2013

Vår roll i projektet: FFU/Projektledning

Ansvarig: Samuel Hilberts

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.