Bronsängen, etapp 1-4, Ullstämma, Linköping

Nybyggnad av 39 st enfamiljshus

Entreprenadkostnad ca xx miljoner.

Entreprenad tid: 2011 - 2013

Byggherre: Riksbyggen

Entreprenör: AB Lindstams Bygg

 

Vårt uppdrag i projektet: Kontrollansvarig

Ansvarig: Thomas Prantner/Niclas Pukari