Brf Drabanten

Renovering och upprustning av fastigheterna och utemiljön.

Renovering av kyrktaket.

Installation av nytt sophanteringssystem med djupbehållare.

Entreprenadkostnad ca xx miljoner.

Entreprenadtid: 2009 - 2012.

Beställare: Brf Drabanten

 

Vårt uppdrag i projektet: Projektledare

Ansvarig: Thomas Prantner/Leena Elg

 

Den nya rundeln vid infarten till Brf. Drabanten