Kv Solfjädern, Motala

Nybyggnad av hyreslägenheter samt

ombyggnad av bef skolhus till bostäder

Totalt 50 lägenheter

Entreprenadkostnad ca 65 miljoner.

Entreprenadtid: 2003-2005.

Byggherre: Bostadsstiftelsen Platen, Motala

 

Vårt uppdrag i projektet:

Projekt- och byggledning samt kvalitetsansvarig

(Genom Falk projektledning AB/ Eklöf Projektledning AB/

Bostadsstiftelsen Platen/ TPr Byggkonsult AB)

 

Ansvarig: Thomas Prantner