Pågående projekt

 

  RE Fastigheter AB

- Kapellet 13

- Norrberga Centrum Om- & tillbyggnad ICA, Restaurang

 

  PEAB

- Kv. Pukan 1

 

  Filbytergallerian

- Byggherrekalkyler

- Kontroll och uppdatering av brandskydd bottenvåning

   

  Privatpersoner

- Nybyggnad, Om- och Tillbyggnader i Östergötland, ca 120st KA

- Tillbyggnad enbostadshus Hackefors, Projektledning