Kontrollansvarig

 

Kontrollansvarig skall

enligt Plan och Bygglagen (PBL)

kap 10§ 11-12 samt kap 11§ 35-36

  • Biträda byggherren vid förslag till kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen följ och att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
  • Vid avvikelser informera Byggherren och ev. Byggnadsnämden.
  • Närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iaktagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
  • Avge ett utlåtande till Byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Våra ingenjörer är certifierade kontrollansvariga. Leena och Samuel med behörighet N och Thomas och Niclas med behörighet K.

Exempel på projekt vi varit kontrollansvariga för:

- Tillbyggnad av gjuthallen SAPA Heat transfer, Finspång

- Nybyggnad av skrothus SAPA Heat transfer, Finspång

- Om och tillbyggnad av radhus, Neonljuset 15, Linköping

- Nybyggnation av Toyotas bilhall, Linköping

- Ny räddningsstation, Motala

- Om och tillbyggnad av kontorslokaler, Arla Plast, Borensberg

- Nybyggnad av enbostadshus, Bronslunden, Linköping

- Nybyggnad av hyresrätter, Kv Isstadion, Linköping 

- Nybyggnad av villa, Rymdkänslan 2, Linköping