Välkommen till TPr Byggkonsult!

Vår erfarenhet och vårt engagemang

hjälper dig

från idé till färdigt projekt! 

 

   

 Entrén

   Colorama Ullstämma
         

 Kontrollansvarig

 

 Byggledning

 

 Projektering

 Som kontrollansvarig för ditt byggprojekt hjälper vi dig att uppfylla kraven i Plan och bygglagen (PBL)    Vi åtar oss uppdrag som byggledare för små och stora byggprojekt. Vi har utbildning för att vara såväl Bas P som Bas U.    Vi hjälper dig ta fram underlag för din offertförfrågan.

 Läs mer här!

   Läs mer här!    Läs mer här!