Medarbetare

VD, Projektering- & projektledare

cert. SBR KA Behörighet K

Thomas Prantner

Tel. 070-329 65 01

thomas@tprbyggkonsult.se

     

Projektledare

Ingejör Cert SBR KA,

  Behörighet K

Niclas Pukari

Tel. 070-329 65 24

niclas@tprbyggkonsult.se

 

Projektledare

Cert KA Behörighet K

 

Jenny Forsman

Tel. 070-329 00 81

jenny@tprbyggkonsult.se

Projektledare,

Installtionssamordnare

 

 HOA

Hans Olov ”Hoa” Appelgren

Tel: 070-680 49 43

hoa@tprbyggkonsult.se